Youth Wiki

Informacijski alat Europske komisije o nacionalnim politikama za mlade - Youth Wiki Tool

Europska komisija kreirala je informacijski alat utemeljen na Wiki pristupu (tzv. Youth Wiki) u cilju osiguravanja boljeg znanja te unapređenja prikupljanja i dostave podataka o nacionalnim politikama za mlade država članica Europske unije. Navedenim alatom želi se unaprijediti pristup informacijama na koherentan način, kako bi informacije bile ažurirane, vidljivije te kako bi ih se moglo lakše koristiti.
 
Pokriveno je ukupno 9 poglavlja vodeći se obnovljenim okvirom Europske suradnje u području mladih za razdoblje od 2010. do 2018. godine:
 
  • opći pregled politika za mlade;
  • obrazovanje i osposobljavanje;
  • zapošljavanje i poduzetništvo;
  • zdravlje i dobrobit;
  • sudjelovanje;
  • volonterstvo;
  • socijalno uključivanje;
  • mladi i svijet;
  • kreativnost i kultura.
 
Glavni cilj navedene online platforme je osigurati Europsku suradnju u području mladih utemeljenu na dokazima. Navedeno će se postići omogućavanjem pristupa informacijama o nacionalnim politikama za mlade koje će se kontinuirano ažurirati i biti prikazane na razumljiv način. Trenutno je u predmetnu inicijativu uključeno 27 država članica, a Republika Hrvatska se cjelokupnom procesu priključila 2017. godine.
 
Informacije pružaju i godišnje ažuriraju Nacionalni korespondenti imenovani od strane država članica, a u Republici Hrvatskoj nacionalnim korespondentom za Youth Wiki imenovan je Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Podaci su većinom kvalitativni, omogućavajući analizu reformi i trendova u područjima politika država članica. Osnovni izvor podataka jesu službeni dokumenti doneseni na nacionalnoj razini od strane tijela javne vlasti nadležnih za politike za mlade u pojedinoj državi, te relevantna istraživanja, analize ili evaluacije.
 
Youth wiki online platformi može se pristupiti putem sljedeće poveznice: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki