Rad sa strankama

Središnji državni ured radi u tijeku radnog dana u vremenu od 7,30, odnosno 8,30 do 15,30, odnosno 16,30 sati (od ponedjeljka do petka).

Rad sa strankama je svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

U slučaju potrebe za informacijama, slobodno se obratite na slijedeće telefonske brojeve i e-adrese:
 
Telefonska centrala:
                +385 1 555 7111,
                +385 1 555 7013
Fax:         +385 1 555 7224


Pisarnica:
Za elektronički potpisane podneske i službeno dopisivanje tijela državne uprave obratiti se na e-mail adresu: pisarnica-sdudm@demografijaimladi.hr
 
Kontakt za građane:
Građani upite mogu dostaviti na e-mail adresu: info@demografijaimladi.hr
 

Dežurni službenik: 099 324 4664
Utorkom i četvrtkom 9:00 sati - 12:00 sati
 

Kontakt za medije:​
Predstavnici medija upite mogu dostaviti na e-mail: press@demografijaimladi.hr
 
Pravo na pristup informacijama: pristupinfo@demografijaimladi.hr

Stranica