O podršci roditeljstvu

Zaštita materinstva, djece i mladeži te podrška roditeljstvu temeljne su vrijednosti hrvatskog društva.

Ustavnim se odredbama Republika Hrvatska opredijelila za osobitu zaštitu materinstva, djece i mladeži te za stvaranje socijalnih, kulturnih, odgojnih, materijalnih i drugih uvjeta kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život, a osobita pozornost pridaje se i zaštiti. 

Odgovornost za skrb o djeci i njihovoj dobrobiti je ustavno pravo i dužnost roditelja, ali i obveza društva u osiguravanju preduvjeta za kvalitetniji razvoj djece.

Podrška države kroz obiteljske potpore; počevši od rodiljnog i roditeljskog dopusta, mjesečnih naknada, jednokratnih novčanih pomoći, naknada za skrb o bolesnom djetetu pa do dostupnosti zdravstvene skrbi, prioritetan su cilj u osnaživanju obitelji u podizanju djece. Na kvalitetu obiteljskog života i životni standard nemalo utječu troškovi roditeljstva koji posebno do izražaja dolaze povezani s participacijom na tržištu rada tijekom rodiljnog/roditeljskog dopusta uz veći rizik ostanka bez posla i teže vraćanje u svijet rada nakon duljeg razdoblja skrbi o djeci.

Svrha rodiljnih i roditeljskih potpora općenito, pa tako i roditeljskog dopusta je omogućavanje njege i brige o djetetu, podizanje djeteta, zaštita materinstva i usklađenje obiteljskog i poslovnog života. Sukladno tome, priznavanje prava korisnicima na vremenske i novčane potpore zasniva se na zadovoljenju njihovih potreba kao roditelja, kao i potreba djeteta za stalnom i adekvatnom njegom i brigom. Osobito je važno omogućiti roditeljima primjereno vrijeme za brigu o djetetu i socijalnu sigurnost obitelji te osigurati vremensko razdoblje za dopust poslije rođenja djeteta, tijekom njegove najranije dobi.

Za vrijeme korištenja roditeljskih potpora roditeljima se nastoji osigurati socijalnu sigurnost kroz odgovarajuću visinu naknade plaće ili novčane naknade. Kroz pripadajuće rodiljne i roditeljske naknade kojima se održava i jača materijalni standard i kvaliteta života obitelji utječe se na lakše odlučivanje na roditeljstvo i proširenje obitelji.

U cilju stvaranja što povoljnijeg okruženja i financijskih uvjeta za obitelji s djecom te vodeći računa o višegodišnjim nepovoljnim demografskim pokazateljima, važan instrument je i doplatak za djecu. U Republici Hrvatskoj je doplatak za djecu novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece, a kao izravna mjera poticanja nataliteta značajan je doprinos društva podmirivanju ukupnih troškova podizanja djece.
 
Stoga je društvena odgovornost za pružanje podrške roditeljstvu sastavni dio aktivnosti Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.