Certifikat "Grad za mlade"


Certifikat „Grad za mlade“ priznanje je hrvatskim gradovima koji predano rade na stvaranju uvjeta za kvalitetan život te osobni i profesionalni rast svojih mladih.

Proces certificiranja hrvatskih gradova pokrenula je Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, u suradnji s partnerskim organizacijama i institucijama, među kojima je i Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Analizom postojećih modela certificiranja u Europi, definirani su kriteriji za certificiranje u Hrvatskoj.

Definirano je ukupno osam tematskih područja:
 • Participacija
 • Demografski poticaji i mjere
 • Zapošljavanje
 • Mobilnost
 • Zdravlje i sport
 • Rad s mladima i kultura
 • Obrazovanje
 • Informiranje

Usvajanje Europske povelje o lokalnom radu s mladima u sklopu projekta Europe Goes Local jedan je od preduvjeta za dobivanje certifikata.

Organizacije i institucije koje sudjeluju u  odlučivanju o dodjeli certifikata su:
 • Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 • Agencija za mobilnost i programe Europske unije
 • Mreža mladih Hrvatske
 • Savez Društava “Naša djeca”
 • Udruga gradova u Republici Hrvatskoj

Poziv za dodjelu Certifikata će se ponavljati jednom godišnje, a sljedeći poziv se očekuje u siječnju 2022. godine.

Prvi puta se dodijelio 2021. godine kada su titulu „Grad za mlade“ dobili Karlovac, Koprivnica, Labin, Novska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Varaždin i Zabok. 

Osim priznanja, gradovi su dobili i zastavu koju mogu izvjesiti ispred gradske uprave, a u svakom od devet certificiranih gradova izradit će se grafit s lokalnim motivima i elementima Certifikata.