Odluka o dodjeli nagrade za fotografiju „HRVATSKA OČIMA MLADIH“ za 2021. godinu

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade donijela je Odluku o dobitnicima nagrade za fotografiju „HRVATSKA OČIMA MLADIH“ za 2021. godinu.

Nagrade se dodijeljuju učenicima ili studentima:
 
  1. Nagrada
Viktoriji Milec, redovnoj studentici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
 
  1. Nagrada
Evi Marković, redovnoj studentici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
 
  1. Nagrada
Matiji Mihalina, redovnom studentu Međimurskog veleučilišta u Čakovcu
Niki Benjak, redovnoj studentici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dini Salopeku, redovnom studentu Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
 
Čestitamo nagrađenima!


Više o dobitnicima nagrada za fotografiju pročitajte u Odluci 

Pisane vijesti