Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:
 
  • P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
 
a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
b) Mladi i održivi razvoj zajednice
 
  • P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
 
a) Informativni centri za mlade
b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
c) Centri za mlade
 
  • P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih ( rad s mladima u NEET statusu)
 
  • P.4.  Mladi u ruralnim sredinama
 
  • P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima
 
  • P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom
 
  • P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Poziv je otvoren od 05. srpnja do 20. kolovoza 2021. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 10.000.000,00 kn.
 
Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr

Stranica