Poziv za sudjelovanje na okruglom stolu „Preporuke Konferencije o budućnosti Europe u području mladih"

Pozivamo sve mlade u dobi od 15 do 30 godina da daju svoje mišljenje o preporukama o budućnosti Europe u području mladih.
 
Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira okrugli stol na temu preporuka Konferencije o budućnosti Europe u području mladih.
 
Slijedom navedenog, okrugli stol će se održati u dva termina, 12. i 15. rujna 2022., u trajanju od 10.00 do 14.00 sati, u prostorijama Hotela Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, u Zagrebu.
 
Okvirne teme za raspravu na okruglom stolu odnose se na mogućnosti sudjelovanja u demokratskim procesima i procesima donošenja odluka na svim razinama, pripreme za ulazak u svijet rada, pristup socijalnoj zaštiti i stanovanju, smanjivanje posljedica za mlade u vremenima krize te izjednačavanje mogućnosti za mlade u ruralnim područjima.
 
Program okruglog stola u oba termina je isti, a dostupan je na sljedećem linku.
 
Ljubazno molimo da odaberete termin i svoj dolazak prijavite najkasnije do 9. rujna 2022. godine putem linka:
 
12.09.2022. (ponedjeljak): https://forms.gle/rLFPpT5nMq9yhmbr7
 
15.09.2022. (četvrtak): https://forms.gle/cZz2VwsoTmwDDmmj7
 
Nakon isteka roka za prijavu ili popunjavanja predviđenog broja sudionika, radi kapaciteta dvorane, neće biti moguće prijaviti dolazak te sudjelovati na događanju.
Troškovi prijevoza se ne pokrivaju, no osiguran je buffet ručak za sve sudionike okruglog stola.
 
Veselimo se vašem dolasku!

Stranica