Savjet mladih Republike Hrvatske

Savjet mladih Republike Hrvatske nacionalno je tijelo mladih čije su osnivanje predvidjele Izmjene i dopune Zakona o savjetima mladih iz 2023. godine.

Savjet, čiji je prvi saziv konstituiran 30. listopada 2023. godine, ima zadaću djelovati kao koordinator svih savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, surađivati s tijelima državne uprave nadležnima za mlade te predstavljati mlade na međunarodnoj razini.

Savjet mladih Republike Hrvatske sastoji se od 20 članova koje delegiraju regionalni savjeti mladih da predstavljaju mlade iz svog kraja.

Na konstituirajućoj sjednici prvog saziva za predsjednicu tajnim je glasovanjem članova Savjeta mladih izabrana Lara Mandić iz Požeško-slavonske županije. Za zamjenika je izabran Bruno Juranda Istarske županije, dok je za tajnika izabran Josip Juričić iz Brodsko-posavske županije.