Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave.

Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u Državnom proračunu:
  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I do IV. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 450.000,00 EUR
  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII.. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 350.000,00 EUR

Dokumentacija se nalazi s desne strane.

Pisane vijesti