Obavijest o produljenju roka za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini

Novi rok za podnošenje prijava je 8. rujna 2019. godine.
Javni poziv i pripadajući obrazac za prijavu nalaze se na poveznici: demografijaimladi.gov.hr