Kontakti

Ministarstvo demografije i useljeništva
Trg Nevenke Topalušić 1,
10000 Zagreb

OIB: 63214615893
MB: 5292441

Telefonska centrala:
                +385 1 555 7111,
                +385 1 555 7013 
Fax:        + 385 1 555 7224

Pisarnica:
Za elektronički potpisane podneske i službeno dopisivanje tijela državne uprave obratiti se na e-mail adresu:
pisarnica-sdudm@demografijaimladi.hr

Kontakt za građane:
Građani upite mogu dostaviti na e-mail adresu:
info@demografijaimladi.hr

Dežurni službenik: 099 324 4664
Utorkom i četvrtkom 9:00 sati - 12:00 sati


Kontakt za medije:​
Predstavnici medija upite mogu dostaviti na e-mail:
press@mdu.hr

Pravo na pristup informacijama: 
Upite možete dostaviti na e-mail adresu:
pristupinfo@demografijaimladi.hr 

Povjerenik za etiku:
Upite možete dostaviti na e-mail adresu:
etika@demografijaimladi.hr

Službenik za zaštitu podataka:
Upite možete dostaviti na e-mail adresu:
dpo@demografijaimladi.hr