Program potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske u 2021. godini

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/gautam-arora-OVDtgUhUPBY-unsplash.jpg

Sve obavijesti u svezi zaključivanja ugovora i slijedećim postupcima vezanim uz Poziv, bit će pravovremeno objavljene na ovoj stranici.  

Ovaj Poziv je nastavak mjere iz 2019. godine koja se provodila sukladno raspisanom Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine i ostalim sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivog prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u pedagoškoj godini 2019./2020. godini.
Mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna za 2021. za što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u općinama s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.
 
Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osiguran je ukupan iznos od 20.000.000,00 kuna.
Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je ukupan iznos od  15.000.000,00 kuna.
Za općine iz Sisačko moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije osiguran je ukupan iznos od 5.000.000,00 kuna.
 
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.
Rok za prijavu općina s potresom pogođenih područja iz Sisačko moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije, sukladno Odluci o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (NN 1/2021.),  je 30 dana od dana objave Poziva.

* Rok za prijavu općina s potresom pogođenih područja iz Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije, sukladno Odluci o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (NN 1/2021.) produljuje se do 15. srpnja 2021.
 
Za ostale općine/prijavitelje rok za podnošenje prijava istječe danom iscrpljenja raspoloživih sredstava o čemu će pravovremeno biti postavljena Obavijest na mrežnim stranicama.

 

Slijedom mnogih upita vezano uz točku 1. koja ističe da su neprihvatljivi prijavitelji one općine koje provode predškolsku djelatnost/program predškole, temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, donosimo sljedeće pojašnjenje:

Neprihvatljivi prijavitelji su one općine koje provode samo program predškole. Prihvatljivi prijavitelji se smatraju one općine koje provode program predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi od treće godine do polaska u osnovnu školu.


Datum objave: 14. svibnja 2021. godine.
Natječajnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti desno.

E-mail adresa za pitanja i informacije je: natjecaj.demografija@demografijaimladi.hr

Tekst javnog poziva za općine za predškolsku djelatnost 2021.

Pisane vijesti