Obavijest o produljenju roka za podnošenje ponuda na temelju Poziva za iskazivanje interesa za zakup poslovnog prostora na području grada Zagreba

Uzimajući u obzir situaciju da posljednji dan roka za podnošenje ponuda na temelju Poziva za iskazivanje interesa za zakup poslovnog prostora na području grada Zagreba, KLASA: 372-01/22-01/1, URBROJ: 519-02/1-22-1 od 08. lipnja 2022. pada na državni blagdan, četvrtak 16. lipnja 2022. – Tijelovo, kada Središnji državni ured za demografiju i mlade ne radi, rok za podnošenje ponuda istječe 17. lipnja 2022. do 14:00 sati.