Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Slika /Broshure/image001.png

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (dalje: Poziv)

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske u 2022. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024 .

Ovaj Poziv nastavak je mjera pomoći općinama u održavanju i razvoju predškolske djelatnosti, a koje su se provodile sukladno raspisanom Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine i ostalim sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini za pedagošku godinu 2019./2020 . godini te Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini za pedagošku godinu 2020./2021 . godini.

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi u općinama s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi. Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu osiguran je ukupan iznos od 20.000.000 kn.

Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 18.500.000,00 kuna. Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.500.000,00 kuna. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 220.000,00 kuna (za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.). Više o prihvatljivosti prijavitelja i ostalim informacijama molimo pogledati u tekstu Javnog poziva i Programu.

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave. Ukoliko zabilježeno vrijeme na omotnici nije jasno i čitljivo naznačeno ili nedostaje podatak o vremenu slanja, prijavitelj može u fazi postupka dodjele biti zatražen da osigura službeni dokaz s navedenim podatkom.

Osim pokrivanja prihvatljivih troškova za financijsku potporu koji uključuju troškove propisane Državnim pedagoškim standardom sukladno članku 42. točkama a., b., c., kao izravan zajednički primjer pomoći roditeljima kroz suradnju lokalnih vlasti i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, prijavitelji koji postanu korisnici ove potpore obvezuju se izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2022. godine.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava o čemu će pravovremeno biti postavljena obavijest na mrežnim stranicama. Natječajnu dokumentaciju za prijavu može se preuzeti desno.

E-mail adresa za pitanja i informacije je: natjecaj.demografija@demografijaimladi.hr

Pisane vijesti