Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/john-mark-smith-9QTQFihyles-unsplash.jpg
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu.

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na:
 
  • podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)
 
  • aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)
 
  • poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu
 
  • aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnog suočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom i/ili pandemijom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život
 
Poziv je otvoren od 13. travnja 2022. godine do 13. svibnja 2022. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 5.100.000,00 kn.
 
Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr
 
  • Obrasci za izvještaje za projekte udruga usmjerenih podršci roditeljstvu prema Pozivu iz 2022. godine

Obrasci se objavljuju kako bi Korisnici sredstava u okviru Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu, mogli pravovremeno dostavljati izvješća o provedbi projekata.

Rok za dostavu polugodišnjeg izvještaja je 15. ožujka 2023. godine, a rok za dostavu završnog izvještaja je u roku od 15 dana od dana završetka provedbe projekta, a najkasnije do 16. rujna 2023. godine.

 Stranica