Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Slika /Fotografije 3/Fotografije 4/amos-from-stockphotos-com-o9IQoeyUZKA-unsplash.jpg

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini (dalje: Javni poziv)


Javni poziv je objavljen sukladno Programu potpore općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024.
 

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi prvenstveno u općinama s potpomognutih područja, u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi, ali i u općinama razvrstanima od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, a koje ulažu značajnija financijska sredstva u predškolsku djelatnost.

 

Za provedbu Javnog poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osiguran je ukupan iznos od 2.853.835,03 € (21.502.220,03 kuna).

Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2.600.000,00 € (19.589.700,00 kuna).

Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 253.835,03 € (1.912.520,03 kuna).

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Javnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. Rok za podnošenje prijava istječe danom iscrpljenja raspoloživih sredstava o čemu će pravovremeno biti postavljena Obavijest na mrežnim stranicama. Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave. Natječajnu dokumentaciju za prijavu može se preuzeti desno.

E-mail adresa za pitanja i informacije je: natjecaj.demografija@demografijaimladi.hrPisane vijesti