Demografija u fokusu: Istraživanje lokalnih i regionalnih perspektiva

Slika /Direktorij 2/Dokumenti/Demografija u fokusu.png

Središnji državni ured za demografiju i mlade u 2023. godini pokreće II. ciklus demografksih konferencija pod nazivom "Demografija u fokusu: Istraživanje lokalnih i regionalnih perspektiva".

Tema ciklusa konferencija proizlazi iz činjenice da dugogodišnja demografska kriza u Republici Hrvatskoj obvezuje sve dionike u upravljačkim strukturama od državne do lokalne razine da aktivno promišljaju i sudjeluju u rješavanju tog problema.

Dosadašnje aktivnosti na njegovu rješavanju provodile su se i provode izravnim mjerama demografske politike od strane države i jedinica lokalne samouprave.

Mjere su definirane i sugerirane uglavnom top-down pristupom. Prijedlog ovog projekta ide suprotnim smjerom.

Naime, rješavanje ili ublažavanje nagomilanih demografskih problema može se provoditi i neizravnim (posrednim) mjerama, odnosno kumulativnim djelovanjem niza razvojnih projekata i javnih politika.

Koji su to projekti i politike koje bi se trebale provoditi u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske ponajbolje znaju akteri na lokalnoj i regionalnoj razini.

Stoga bi se za ostvarenje navedenih ciljeva ovog projekta trebalo koristiti bottom-up pristupom, uvažavajući sugestije i prijedloge koji idu od lokalne zajednice prema državnoj razini.

U tu svrhu planirano je na konferencijama realizirati radionice s predstavnicima lokane/regionalne samouprave, a kako bi se one kvalitetno i svrsishodno provele nužno je prije njih provesti polustrukturirane intervjue s gradonačelnicima, načelnicima općina i/ili voditeljima stručnih službi vezanih uz razvoj u gradovima ili općinama.

Središnji državni ured za demografiju i mlade II. ciklus započeo je konferencijom u Osijeku 10. srpnja 2023. u partnerstvu s Gradom Osijekom za područje pet istočnih hrvatskih županija- Osječko-baranjsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju.

Prezentaciju s konferencije u Osijeku možete pogledati ovdje.

 

Cilj projekta:

  1.  dobiti opću sliku demografskih prilika (prednosti, mogućnosti, ograničenja, prijetnje)
  2.  identificirati poželjne smjerove razvitka – uporišta za demografski razvoj
  3.  utvrditi poželjne „stilove“ upravljanja razvojem


Metoda:

  1. Polustrukturirani intervjui s načelnicima općina i/ili stručnim službama.
  2. Radionica (ili serija radionica) s predstavnicima lokane/regionalne samouprave.