O demografiji

Slika /Fotografije/slika_hrvatske.png
Republika Hrvatska, kao i mnoge druge zemlje diljem svijeta, suočava se s primjetnim globalnim negativnim demografskim trendovima već godinama. U svrhu suočavanja s tim izazovima, Vlada Republike Hrvatske kontinuirano od 2016. godine razvija politike koje imaju za cilj doprinijeti demografskoj obnovi zemlje.

Suočavanje s negativnim demografskim trendovima zahtijeva cjeloviti pristup. To uključuje pružanje poticaja za mlade obitelji, kao što su mjere stambenog zbrinjavanja i financijske potpore za novorođenčad. Također, provode se politike koje povećavaju naknade tijekom rodiljnih i roditeljskih dopusta, podržavaju razvoj vrtića i predškolskog obrazovanja te osiguravaju sveobuhvatnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb. Osim toga, provode se mjere usmjerene na zadržavanje mladih ljudi u zemlji. To uključuje poticanje zapošljavanja kroz stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta.

Preduvjet kreiranju ciljanih i učinkovitih demografskih mjera kojima se mogu zaustaviti negativni demografski trendovi je prikupljanje relevantnih podataka. Iz tog razloga Središnji državni ured za demografiju i mlade snažno podupire ideju formiranja Registra stanovništva i Migracijskog ureda.

Također, u svrhu prikupljanja relevantnih podataka Središnji državni ured za demografiju i mlade uključio se u jedno od najznačajnijih međunarodnih demografskih istraživanja GGP - Generations & Gender Programme koje se od ove godine provodi i u Republici Hrvatskoj. Uz navedeno istraživanje Središnji državni ured za demografiju i mlade na godišnjoj razini prikuplja i analizira demografske mjere koje se provode na razini općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te demografske mjere svih tijela državne uprave.

Osnovni preduvjet u provođenju demografskih mjera jest suradnja i aktivna uključenost svih resora s obzirom na područja djelovanja, nadležnosti institucija i ministarstava te aktivnosti kojima se želi potaknuti demografska obnova Republike Hrvatske. S tim ciljem Vlada Republike Hrvatske donijela je 29. travnja 2021. godine odluku o pokretanju postupka izrade strateškog dokumenta koji će doprinijeti demografskom oporavku Republike Hrvatske. Tom Odlukom zadužen je Središnji državni ured za demografiju i mlade za izradu dokumenta. Zajedničkim radom tijela državne uprave, predstavnika akademske i znanstvene zajednice te predstavnika civilnog društva ove godine bit će donesena Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine.

Važno je nastavi pratiti demografska kretanja i prilagoditi politike prema promjenama u društvu. Samo kroz sustavni i sveobuhvatni pristup može se postići demografska revitalizacija i osigurati održiv razvoj stanovništva u Republici Hrvatskoj.