Europska godina mladih

Slika /Fotografije 3/EU_EYY_Logo_EN_2.png


Središnji državni ured za demografiju i mlade zahvaljuje svim sudionicima na sudjelovanju u projektu Europska godina mladih. U Hrvatskoj je organizirano više od 1400 različitih aktivnosti u organizaciji tijela državne uprave, javnih ustanova, udruga mladih i za mlade itd. Informacije o Europskoj godini mladih  i aktivnostima organiziranim u suradnji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Agencije za mobilnost i programe EU donosimo u sljedećem videu.