O državnoj tajnici

Slika /Portret državne tajnice/DT6.jpg

Željka Josić, dr. med. 


OBRAZOVANJE:
 • 2004. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pripravnički staž u Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije
 • 2008. specijalizacija ginekologije i porodništva Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić u Sisku, poslijediplomski studij ginekološkog ultrazvuka
 

PROFESIONALNA KARIJERA:
 • 2006. liječnica u Hitnoj medicinskoj pomoći u Sisku, liječnica u ambulantama obiteljske medicine
 • 2008.-2015. liječnica u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć; ginekolog u Domu zdravlja Sisak
 • 2020. uži specijalist iz humane reprodukcije 
 • 2016.-2020. zastupnica u Hrvatskom saboru  
  • članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku 
  • članica Odbora za obitelj, mlade i sport
  • članica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove 
  • članica Odbora za ravnopravnost spolova 
  • članica Odbora za međuparlamentarnu suradnju 
  • potpredsjednica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji 
  • članica Savjeta Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac iz reda zastupnika 
  • članica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji 
  • članica Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda 
  • članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva

DRUŠTVENI ANGAŽMAN:
U sklopu svog rada kao liječnica i tijekom mandata zastupnice u Hrvatskom saboru pomaže samohranim majkama o kojima skrbi  Udruga Betlehem, te sudjeluje u radu zaklade koja se brine o djeci oboljeloj od  malignih bolesti i drugih teških bolesti. Inicira i organizira panele i tribine po pitanju ravnopravnosti spolova, među ostalim, i tribinu povodom Dana žena „Jesmo li uistinu ravnopravne“.

Poseban angažman usmjerava i na pomoć ženama oboljelima od karcinoma dojke i vrata maternice te je pokretačica preventivnih testiranja na HPV pri čemu aktivno sudjeluje u kampanjama „Lila tjedna“.  Uz to, promovira kampanje preventivnih pregleda u sklopu „Dana mimoza“, a povodom „Dana narcisa“ aktivno sudjeluje na tribinama “Djelujmo preventivno” s ciljem podizanja svijesti o borbi protiv raka. U promoviranju preventivnih pregleda, s ciljem suzbijanja bolesti te pružanja pomoći ženama oboljelima od karcinoma, aktivno je angažirana u kampanjama Udruge Sve za nju pa tako i u projektima „Mama budi zdrava“, „Druga prilika“ te „Cijepljenjem protiv HPV“.

S Centrom za socijalnu skrb,  Udrugom Rok Otok i Ribafishom te Udrugom Dobre priče inicira i suorganizira tribine o digitalnoj ovisnosti i vršnjačkom nasilju potaknutog na društvenim mrežama. Također inicira radionice u kojima se potiče roditelje da provedu kvalitetnije vrijeme s djecom.

Potiče i organizira humanitarnu akciju „Obrtnici za djecu“ Sisačko-moslavačke županije za kupovinu uređaja za održavanje vitalnih funkcija za Odjel pedijatrije bolnice Dr. Ivo Pedišić te humanitarni koncert Gibonnija za Zakladu Viktorija za prikupljanje sredstava za logopede za teško oboljelu djecu s područja Sisačko-moslavačke županije.

STRANI JEZICI: 
 • engleski
 • njemački jezik