Zatvaranje Pilot projekta Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Slika /Direktorij 2/obavijest.jpg
Dana 15. lipnja 2024. godine, Ministarstvo demografije i useljeništva zatvara Pilot projekt Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole.

Ovaj poziv raspisan je 13. ožujka 2024. godine.

Podsjećamo da se Poziv vodio u modalitetu otvorenog trajnog poziva, a rok za podnošenje prijava istječe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava, odnosno 15. lipnja 2024. godine, sukladno propisanim uvjetima.

Za provedbu poziva osigurano je 4.700.000,00 € iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Objava Odluke o dodjeli financijske potpore objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva demografije i useljeništva u roku od 30 dana od zatvaranja Poziva.

Napominjemo da će sve prijave poslane do 15. lipnja 2024. godine do 23:59 sati biti razmatrane i obrađene.

Pisane vijesti