Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Slika /Direktorij 2/obavijest.jpg
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske od I. do IV. skupine indeksa razvijenosti u 2023. godini. Ovaj Poziv nastavak je pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u provedbi predškolskih programa kroz Programe potpore gradovima i općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, a koji Središnji državni ured za demografiju i mlade kontinuirano provodi u zadnje tri godine. Ovim Pozivom podrška je usmjerena gradovima s potpomognutih područja i manje naseljenih područja Republike Hrvatske u kojima je slabije razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.
 
Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osiguran je ukupan iznos od 962.534,00 €. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 38.500,00 € za najviše 50 djece, a za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. Više o prihvatljivosti prijavitelja i ostalim informacijama molimo pogledati u tekstu Poziva i Programu.

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave. Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava o čemu će pravovremeno biti postavljena Obavijest na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
Natječajnu dokumentaciju za prijavu može se preuzeti desno.
 
E-mail adresa za pitanja i informacije je: natjecaj.demografija@demografijaimladi.hr

Pisane vijesti