OBAVIJEST o produljenju roka za preuzimanje promotivnih paketa u okviru Nacionalne kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva

Slika /Direktorij 2/Slike od 13.2024/Podjela roditeljstvo 1.jpg

Obavještavaju se svi očevi da je rok za preuzimanje promotivnih paketa produžen te ga mogu zatražiti do 15. lipnja 2024. godine!

 
 
Središnji državni ured za demografiju i mlade pripremio je promotivne pakete za Vas i Vaše mališane u najranijoj dobi u okviru Nacionalne kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva.
U svrhu podizanja svijesti roditelja i potencijalnih roditelja o važnosti i utjecaju pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva, posebice muškaraca na aktivno uključivanje u brigu o djeci kao i korištenje prava na očinski i roditeljski dopust, Središnji državni ured za demografiju i mlade započeo je s provedbom Nacionalne kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva.

Obavještavamo očeve koji su koristili ili započeli koristiti pravo na očinski dopust prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama u 2023. i/ili 2024. godini da je rok za preuzimanje promotivnih paketa produžen do 15. lipnja 2024.  godine.   

Očevi djece koji se mogu prijaviti za preuzimanje paketa su i posvojitelji-muški korisnici koji su koristili ili započeli koristiti pravo na dopust drugog posvojitelja.

Za dobivanje promotivnog paketa očevi trebaju dati na neposredan uvid ili dostaviti presliku svoje osobne iskaznice i rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o korištenju jednog od navedenih prava.

Za korisnike koji imaju prebivalište u Zagrebu predviđeno je osobno preuzimanje na adresi Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Trg Nevenke Topalušić 1, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 16,00 sati, a za korisnike koji imaju prebivalište izvan Zagreba predviđena je dostava paketa putem pošte na trošak Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Zamolbu uz dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom na adresu Trg Nevenke Topalušić 1, ili putem e-maila: info@demografijaimladi.hr. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj 555-7210 ili 555-7367.

Podjela promotivnih paketa izvršit će se prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva do isteka zaliha, a najkasnije do 15. srpnja 2024. godine.


 
Podnošenjem zahtjeva podnositelj daje suglasnost Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade za obradu osobnih podataka u svrhu dodjele promotivnog paketa. Potpisom na zahtjevu podnositelj zahtjeva potvrđuje da je upoznat s tim da može u svako doba zatražiti pristup i ispravak ili brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podatka koji su prikupljeni te uvid u načine i svrhe obrade istih. Potpisom na zahtjevu podnositelj zahtjeva potvrđuje da je upoznat s tim da privolu može odbiti ili u svakom trenutku povući te da je obrada do trenutka povlačenja zakonita

VRSTA/KATEGORIJA PRIKUPLJENIH PODATAKA: ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, razdoblje korištenja prava na očinski dopust/dopust drugog posvojitelja
VRSTA OBRADE KOJA ĆE SE PROVESTI: prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom i širenjem

***NAPOMENA Privola se odnosi samo na navedene svrhe obrade i navedene kategorije osobnih podataka te se obrada osobnih podataka ne smije koristiti u druge svrhe. Obrada navedenih kategorija osobnih podataka provodit će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Prigovor možete podnijeti nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Ako podnositelj zahtjeva želi povući privolu, to može učiniti osobno ili pisanim putem na adresu: Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, putem e-pošte na adresu: dpo@demografijaimladi.hr.


Pisane vijesti