Objavljen Javni poziv za prijavu kandidata za nositelja projekta Dijalog Europske unije s mladima

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/EU_flags_young_people_CREDITDenisFilm_Shutterstock-800x600.jpg

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za nositelja projekta Dijalog Europske unije s mladima u Republici Hrvatskoj. 

Udruge mladih i za mlade koje ispunjavaju uvjete utvrđene Javnim pozivom, svoj interes mogu iskazati pisanim putem u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, uz dostavu tražene dokumentacije. Javni poziv objavljuje se s ciljem omogućavanja udrugama mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj da iskažu interes za prijavom projekta Dijalog Europske unije s  mladima, kako bi jedna od njih, temeljem pozitivne ocjene projektnog prijedloga od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije (EACEA), bila imenovana nositeljem projekta u Republici Hrvatskoj.

Više o uvjetima i načinu prijave pronađite u tekstu Javnog poziva.

Javni poziv za prijavu kandidata za nositelja projekta Dijalog Europske unije s mladima

Pisane vijesti