Objavljuje se Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020.

Slika /Direktorij 1/MSPM_Siroko_570.jpg

Sve obavijesti u svezi zaključivanja ugovora i slijedećim postupcima vezanim uz Poziv, bit će pravovremeno objavljene na ovoj stranici.  Stranica