Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Slika /Fotografije 3/Fotografije 4/Depositphotos_124916268_XL.jpg

16. ožujka 2023. godine na sjednici Vlade RH usvojena je Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima doplatka za djecu.

Kako bi se ublažile posljedice porasta cijena energenata, ovom Odlukom bit će isplaćeno jednokratno novčano primanje za korisnike doplatka za djecu ostvarenog u Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o doplatku za djecu, a koji su zatečeni u isplati doplatka za djecu u travnju.
Također, bit će isplaćeno jednokratno novčano primanje korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu u tijeku, a pravo na isplatu doplatka za djecu im bude priznato do dana 30. travnja 2023.

Nadalje, jednokratnu isplatu novčanog primanja kao socijalne pomoći ostvarit će obitelji koje su izložene ekonomskoj nestabilnosti i riziku od siromaštva posebice u uvjetima porasta inflacije te će im se na taj način omogućiti lakše podmirenje obiteljskih troškova, odnosno troškova uzdržavanja djece, a u cilju poboljšanja materijalnih i socijalnih uvjeta obiteljima koje koriste pravo na doplatak za djecu.

Iznos jednokratnog novčanog primanja određuje se na sljedeći način:

1 dijete - 45,00 eura

2 djeteta - 70,00 eura

3 djeteta -  100,00 eura

4 djeteta - 130,00 eura

5 djece i više - 160,00 eura


Jednokratno novčano primanje, korisnicima zatečenima u isplati doplatka za djecu u travnju, isplatit će se u travnju, dok će korisnici kojima pravo na isplatu doplatka za djecu bude priznato do 30. travnja, jednokratno novčano primanje dobiti u lipnju 2023. godine.

Financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, a njome će biti obuhvaćeno otprilike 127.242 procijenjenih korisnika doplatka za djecu.

Za provedbu ove odluke zadužen je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.Pisane vijesti