Održan sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Slika /Direktorij 2/Yellow and Cream Minimal Job Hiring Ad Facebook Post.jpg
U ponedjeljak 22. svibnja 2023. godine putem platforme Microsoft Teams održan je 9. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine (u nastavku: Radna skupina).
 
Na sastanku su sudjelovali sljedeći članovi Radne skupine:
 1. Tanja Ališić, Hrvatska zajednica županija
 2. mr. sc. Anđelka Bedrica, Ministarstvo zdravstva
 3. Gordana Dragičević, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 4. Jurica Dugandžić, Ministarstvo unutarnjih poslova
 5. prof. dr. sc. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru
 6. Ante Galić, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
 7. dr. sc. Krešimir Ivanda, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. Vesna Ivanović, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
 9. Viktor Koska, Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
 10. Dario Magdić, Središnji državni ured za Hrvatske izvan Republike Hrvatske
 11. prof. dr. sc. Roko Mišetić, Hrvatsko Katoličko sveučilište
 12. Dubravko Muzur, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 13. prof. dr. sc. Nenad Pokos, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“
 14. Jasna Prepeljanić, Ministarstvo financija, Porezna uprava
 15. prof. dr. sc. Ivan Rimac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Ispred Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sudjelovali su sljedeći članovi Radne skupine:
 1. Željka Josić, dr. med.
 2. Duška Bogdanović
 3. Ratimira Ajduk
 4. dr. sc. Mislav Rubić
 5. Domagoj Šutalo
 6. Ena Kraljic
 
Osim članova Radne skupine, na sastanku su sudjelovali i:
 1. Jasna Kancir, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 2. Emina Kovačević, Središnji državni ured za demografiju i mlade
 3. Vedrana Marijančević, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 4. Ivana Udovičić, Središnji državni ured za demografiju i mlade
 5. Marija Viličić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 
 Sljedeći članovi Radne skupine opravdali su svoj izostanak:
 1. doc. dr. sc. Ksenija Bašić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Emina Grd, Središnji državni ured za demografiju i mlade
 3. Lada Kanajet Šimić, Hrvatska matica iseljenika
 4. Momir Karin, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 5. dr. sc. Marina Perić Kaselj, Institut za migracije i narodnosti
 6. Mladen Puškarić, Hrvatska zajednica općina
 7. dr. sc. Robert Skenderović, Hrvatski institut za povijest
 8. doc. dr. sc. Andreja Sršen, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
 9. doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Radna skupina osnovana je Odlukom čelnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 6. svibnja 2021. godine, a čine ju, pored čelnika i predstavnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, i predstavnici 23 tijela državne uprave, znanstvenih i stručnih institucija te udruga.

Dosad je održano 8 sastanaka Radne skupine te 8 sastanaka užih radnih skupina kojima je bio cilj analiza i predlaganje rješenja unutar pojedinih tematskih područja.

Zadaća Radne skupne je izraditi Nacrt prijedloga Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine te nakon provedenog javnog savjetovanja izraditi Prijedlog Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine koji će se uputiti na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.
 

Pisane vijesti