Održana konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Koprivničko – križevačke županije“

  • Slika /Fotografije 3/Fotografije 4/DSC01680.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Općine Virje, 29. ožujka, održana je konferencija na temu "Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Koprivničko – križevačke županije“

Mjere i aktivnosti vezane uz demografsku obnovu, obiteljsku i populacijsku politiku podrazumijevaju sinergijsko djelovanje svih nadležnih aktera u njihovu kreiranju i provedbi, a sve u cilju dugoročnog poboljšanja demografskih kretanja.
Okupljanjem predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave s područja Koprivničko – križevačke županije, stručnjaka iz područja demografije te predstavnika državnih i javnih tijela, kroz razmjenu iskustava i analiza olakšava se rješavanje lokalnih demografskih izazova, ali i doprinosi kreiranju politika na nacionalnoj razini.

Konferencija u Općini Virje osma je konferencija na temu demografske revitalizacije, nakon prethodno održanih u Đakovu, Senju, Kninu, Topuskom, Trakošćanu, Klisu i Metkoviću. Lokalne demografske konferencije prilika su predstavnicima lokalne i regionalne samouprave predstaviti svoj rad po pitanju demografske revitalizacije, izazove s kojima se susreću i primjere dobre prakse koji su pokazali učinke u pojedinim sredinama.

Okupljenima na konferenciji u Virju uvodno su se obratili: načelnik Općine Virje Mirko Perok, zamjenik župana Koprivničko – križevačke županije Ratimir Ljubić te državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.
Konferencija je imala dvije panel-rasprave: izlaganja demografa o aktualnim demografskim prilikama, perspektivama, procesima i projekcijama stanovništva u Koprivničko – križevačkoj županiji te panel o primjerima dobre prakse, izazovima i financiranju na kojem su govorili predstavnici gradova i općina; Grada Koprivnice i općina Gola, Legrad, Ferdinandovac, Hlebine i Virje.

Sve općine i gradovi u Koprivničko - križevačkoj bilježe pad broja stanovnika u odnosu na Popis stanovništva iz 2011. te 2022. godine županija bilježi sveukupni pad broja stanovnika od 12%. Osim pada broja stanovnika, bilježi se i pad broja kućanstava od 8,9%. S druge strane Koprivničko-križevačka županija bilježi najveći rast broja stanova od 7,1% među kontinentalnim županijama. Detaljniju analizu dobno – spolne strukture stanovništva po županijama izložio je izv. prof. dr. sc. Ivan Čipin, a pregled tržišta rada u kontekstu demografskih promjena dr. sc. Krešimir ivanda.

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić istaknula je da Središnji državni ured cijeni i podržava osviještenost lokalnih i regionalnih vlasti za demografsku obnovu svog područja. „Koliko se na tom polju radi vidljivo je iz podataka o demografskim mjerama jedinica lokalne i područne samouprave, koje je Ured i ove godine prikupio i objedinio na nacionalnoj razini, a kako bi informirao građane.", naglasila je Josić.
Dodala je i da rezultati popisa stanovništva stavljaju pred nas obvezu, kako na nacionalnoj, tako i na regionalnim i lokalnim razinama vlasti, analizirati učinke dosadašnjih demografskih mjera.

Zamjenik župana Koprivničko – križevačke županije Ratimir Ljubić uvodno je predstavio najvažnije demografske mjere koje se provode na području županije i poručio: „da bi zadržali mlade ljude u ruralnim područjima, manjim gradovima i općinama potrebno omogućiti kvalitetu života kakvu imaju urbane sredine, a odnosi se na predškolski odgoj i obrazovanje, zaposlenje i stanovanje.“
 
Načelnik Općine Virje u svom izlaganju istaknuo je činjenicu se u Općini kontinuirano provode kapitalni i infrastrukturni projekti s ciljem da Virje bude uređena i privlačna općina za kvalitetan život djece, mladih i svih stanovnika. „Već duži niz godina provodimo demografske mjere koje pomažu roditeljima od rođenja djeteta do završetka njihova obrazovanja, a potom i mladim obiteljima u rješavanju njihova stambenog pitanja“ rekao je načelnik Perok.

Programska knjižica ​„Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji  Koprivničko – križevačke županije“

Pisane vijesti