Održana konferencija projekta „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj“

Slika /Direktorij 1/Mladi_podrska razvoju.jpg

Dana 18. srpnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati, u prostorijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, održana je početna konferencija projekta „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj“.

Projekt je financiran kroz Europski socijalni fond, odnosno Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020., u iznosu 1.717.046,78 kuna, a provodi ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U okviru navedenog projekta analizirat će se postojeće stanje područja rada s mladima u Republici Hrvatskoj te identificirati potrebe i mogućnosti za daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete rada s mladima, kroz dva opća cilja:
  1. Povećati razinu znanja i informacija o dostupnosti i razvijenosti rada s mladima.
  2. Utjecati na profesionalizaciju rada s mladima i podići svijest javnosti i razinu informiranosti, posebice stručnjaka i mladih o važnosti rada s mladima.Uzvanicima se uvodno obratio g. Ivica Bošnjak, pomoćnik ministrice, naglasivši kako se kroz kvalitetan rad s mladima, zajedno s odgojem unutar obitelji i obrazovanjem koje pružaju ustanove, može utjecati na smanjivanje nezaposlenosti, neuspjeha u školi, socijalne isključenosti te pružiti kvalitetne načine provođenja slobodnog vremena.

Ciljeve i aktivnosti projekta predstavio je voditelj projekta, g. Renato Bukovac, istaknuvši kako će se kroz projekt također pokušati povećati razina znanja i informacija o radu s mladima u svrhu podizanja svijesti javnosti o potrebama mladih te važnosti izvaninstitucionalnih usluga koje im se pružaju.
U drugom dijelu konferencije, svoj rad su predstavile tri organizacije civilnog društva koje su u svom radu usmjerene na rad s mladima, Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“, Daruvar, CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih i Udruga „Status M“.

Projekt „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj“ traje 24 mjeseca, a u njegove provedbene aktivnosti bit će uključeni predstavnici Ministarstva, znanstvenici, stručnjaci koji su u svom radu usmjereni mladima i predstavnici organizacija civilnog društva, omogućavajući sveobuhvatan, međusektorski pristup analizi postojećeg stanja područja rada s mladima u Republici Hrvatskoj.

Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj

Pisane vijesti