POZIV: Upoznavanje o izvorima financiranja i programima bespovratnih sredstava Europske zaklade mladih Vijeća Europe

Slika /Fotografije 3/Fotografije 4/croatia2022_Europska zaklada mladih.jpg
Europska zaklada za mlade Vijeća Europe i Središnji državni ured za demografiju i mlade pozivaju udruge i organizacije mladih na edukaciju, odnosno, online trening, o izvorima financiranja i programima bespovratnih sredstava Europske zaklade mladih.

Edukacija će se usredotočiti na prioritete sektora mladih Vijeća Europe, obrazovne alate i programe bespovratnih sredstava.

Sudionicima će biti dana mogućnost podijeliti informacije o svom radu, svojim izazovima i potrebama te istražiti mogućnosti daljnje suradnje sa sektorom mladih Vijeća Europe.

Edukacija će se održati online 17. – 18. – 19. svibnja 2022. Radni jezik sjednice bit će engleski.

Sudjelovati mogu predstavnici nevladinih organizacija mladih, aktivni na lokalnoj ili nacionalnoj razini u dobi od 18 do 30 godina uključeni u projekte za mlade: pisanje prijava, provedbu, izvješćivanje o projektima te rad i podrška mladima i organizacijama mladih.
 
U prilogu su sljedeći dokumenti, dostupni na engleskom jeziku:  
Prijave se zaprimaju do 6. svibnja 2022. na e-mail adrese:

Marina.Maricic@demografijaimladi.hr
pisarnica-sdudm@demografijaimladi.hr

 

Pisane vijesti