Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu

Slika /Fotografije/podrska_roditeljstvu.jpg
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu.
 
Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na:
 
a) podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)
 
b) aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu - cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)
 
c) poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu
 
d) senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja (tisak brošura, letaka i plakata na temu dojenja te njihova distribucija, organizacija javnih događanja usmjerenih promociji dojenja). Napomena: sav tiskani materijal vezan uz temu dojenja mora biti verificiran od strane javnopravnog tijela nadležnog za područje dojenja
 
e) aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnog suočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom - potresom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život
 
 
f) edukacija roditelja o opasnostima kojima su djeca izložena prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu i načinima njihove zaštite
 
Poziv je otvoren od 6. travnja 2023. godine do 8. svibnja 2023. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 795.748,00 eura (5.995.563,31 kn).
 
Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih podršci roditeljstvu u 2023. godini.

Stranica