Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini

Slika /Fotografije/zatvaranje javnog poziva gradovima indeksa v. DO viii.jpg
Središnji državni ured za demografiju i mlade 22. siječnja 2024. godine objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini.

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. 

Dokumentaciju Poziva te odluku o raspodjeli financijskih sredstava možete pronaći s desne strane.

 

Najčešće postavljana pitanja i dani odgovori vezani za Poziv na prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini:

P: Nastavno na raspisani Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini, Grad XX ima upit vezan uz navedeni Poziv:
Gradu XX odobreno je sufinanciranje prema verziji spomenutog Poziva za proteklu, 2023. godinu. Projekt je opravdan, tijekom prosinca 2023. godine dostavljen je Zahtjev za isplatu te su od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade isplaćena sredstva.
Međutim, Grad XX po navedenom projektu nije dostavio Završno izvješće.
S obzirom da nije dostavljeno Završno izvješće za provedeni projekt u 2023., je li Grad XX prihvatljiv prijavitelj po Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje  materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini?

O: Sukladno Uputama za prijavitelje:
Prijavitelj će se smatrati neprihvatljivim u slučajevima kada Središnji državni ured ima saznanja da  je:
  • zbog neispunjena ugovorne obveze prema ranije sklopljenim Ugovorima dužan vratiti         sredstva dobivena od Središnjeg državnog ureda ili mu je naplaćeno jamstvo za izvršenje ugovornih obveza;
  • dostavio netočne informacije zatražene od Središnjeg državnog ureda;
  • pokušao doći do povjerljivih informacija ili pokušao utjecati na Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata ili na službenike Središnjeg državnog ureda u postupku odabira.
Vezano za dostavu Završnog izvješća za projekt iz 2023. obveza je do 1. lipnja 2024. te ste još uvijek u prihvatljivom roku i obveze su do sada uredno izvršene sukladno Ugovoru.
 


P: Obzirom na navedene prihvatljive aktivnosti navedenih u uputama za prijavitelje poziva za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, ljubazno molimo pojašnjenje ulazi li pod uređenje okoliša i vanjskih terena vrtića i uređenje parkirališta i pješačkih površina? Dakle radovi koji uključuju iskop, betonažu i slično. Projekt također uključuje sadnju drveća i uređenje zelenih površina vrtića. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!

O: Sukladno Uputama za prijavitelje prihvatljive aktivnosti su: opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša dječjih vrtića i uređenje postojećih vanjskih terena dječjih vrtića. Uređenje parkirališta nije prihvatljiva aktivnost, a uređenje pješačke površine, ukoliko se nalazi u ograđenom prostoru vanjskih terena dječjih vrtića, pripada u prihvatljive aktivnosti.
 


P: Grad XX na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini planira prijaviti rekonstrukciju dijela dvorišta Dječjeg vrtića u smislu uređenja postojeće travnate površine na koju bi dodali anti-stres podlogu s 2 tobogana. Na tom dijelu te na djelu postojećeg igrališta dodali bi stol s klupama za odmor. Također, u okviru uređenja sanirali bismo (urušili) stare primjerke drveća koji su već prerasli samu zgradu vrtića te u ovom trenutku predstavljaju opasnost za djecu i posadili novo drveće. Pitanje je, je li prihvatljiva za financiranje sanacija starog drveća i sadnja novog te nabava i ugradnja fiksnog stola i klupe u okviru ovoga Poziva?
 
O: Postavljanje fiksnog stola i klupa, fiksne anti-stres podloge te sanacija drveća i sadnja novog su prihvatljive aktivnosti u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini.
 


P: Vezano uz Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini molimo Vas informaciju može li se prijaviti projekt uređenja dječjeg igrališta za područni vrtić Dječjeg vrtića XX koji je u izgradnji. Završetak svih radova planiran je za 15.04.2024. godine. U tijeku je postupak javne nabave za uređenje okoliša i dječjeg igrališta te nabave opreme u fazi potpisivanja ugovora. Možemo li na Poziv prijaviti uređenje igrala i anti-stres podloge na vrtiću u izgradnji?

O: Ukoliko se radi o novom objektu dječjeg vrtića koji će tek započeti s radom potrebno je uz Prijavu dostaviti Akt o osnivanju koji donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama kao i Rješenje o početku obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića koje donosi Županijski odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.
  • Ugovori s izvoditeljima radova/usluga moraju biti ugovoreni u proračunskoj godini za koju su sredstva za sufinanciranje Projekta odobrena. Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga ne smije biti fizički niti financijski završen.
  • Obzirom na mogućnost korištenja sredstava Središnjeg državnog ureda, sredstva sufinanciranja mogu se koristiti samo u 2024. Rok za dostavu Zahtjeva za isplatu sredstava, za udjel sufinanciranja  Središnjeg državnog ureda je najkasnije do 15. listopada 2024.
 

Pisane vijesti