Predstavnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sudjelovala na konferenciji „Politike za mlade: Analiza strateških poteza“

  • Slika /Direktorij 2/Slike od 111.23/MMH 1.jpeg
  • Slika
Dana 22. studenoga 2023. godine u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu, u organizaciji Mreže mladih Hrvatske, održala se konferencija „Politike za mlade: Analiza strateških poteza“.  Konferencija se odvijala kroz dvije panel rasprave pod nazivom „NPM - što, tko, kako, gdje i zašto“ i „Što nam znači implementacija Bonnskog procesa u Hrvatskoj“.

Na prvoj panel raspravi, uz predstavnicu Fakulteta političkih znanosti gđu Anu Petek, predstavnika Mreže mladih Hrvatske, g. Josipa Miličevića, predstavnicu Udruge IKS, gđu Sabinu Stipanec sudjelovala je i voditeljica Službe za podršku mladima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, gđa Valentina Cesar. Ova panel rasprava imala je za cilj sagledati proces donošenja Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025. te proces implementacije i evaluacije ovog dokumenta. Gđa Cesar je u raspravi istaknula uspješan početak realizacije djela mjera Nacionalnog programa za mlade planiranih za 2023. godinu, osvrnula se na važnost međusektorskih i međuresornih tijela u osiguravanju komunikacije među svim dionicima ključnim za provedbu mjera Nacionalnog programa za mlade kao i na ključne elemente u praćenju i evaluaciji provedbe Nacionalnog programa za mlade.

Na drugom panelu sudjelovala je predstavnica Agencije za mobilnost i programe Europske unije, gđa Sandra Miladin, stručnjak za politike za mlade, g. Marko Kovačić i predstavnik Mreže mladih Hrvatske, g. Kristijan Orešković, a rasprava je bila usmjerena na značaj implementacije Bonskog procesa u Hrvatskoj.

Pisane vijesti