Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za mlade, za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Slika /Fotografije/ruke.jpg
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE, ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE
 
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE, ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.
 
Izvješće je dostupno na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23664

Stranica