Vijeće Europe objavilo je poziv udrugama mladih

Slika /COE-Logo-Quadri.png
Vijeće Europe objavilo je poziv udrugama mladih zainteresiranim za suradnju sa Sektorom mladih Vijeća Europe.

U tijeku su prijave za aktivnosti koje će se održati u suradnji s Europskim centrima za mlade u sklopu programa "Mladi za demokraciju" u zimskom semestru 2025. godine.

Detalji samog poziva, način prijave te kriteriji za prijavu dostupni su s desne strane.

Krajnji rok za prijavu je 15. travnja 2024. godine.

Pisane vijesti