Demografske mjere na lokalnoj i županijskoj razini

Slika /Direktorij 2/Demografske mjere JLPRS.png
Središnji državni ured za demografiju i mlade već petu godinu zaredom provodi prikupljanje podataka o demografskim mjerama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Postignut je izvrstan odaziv jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na anketni upitnik s ukupno prikupljenih 574 odgovora u 2023. godini.

Glavni ciljevi prikupljanja podataka su:
  • Informiranje građana o demografskim mjerama u njihovim lokalnim i drugim sredinama
  • Poticanje primjera dobre prakse među općinama, gradovima i županijama
  • Osiguravanje detaljnog skupa podataka za istraživanja o demografskim mjerama

Temeljem prikupljenih podataka koji su dostupni u  detaljnom Excel dokumentu Demografske mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2023. godini - Ukupna tablica u kojoj se mogu pronaći podaci o mjerama s demografskim učinkom za svaku od pojedinih jedinica izrađen je i skraćeni dokument Analiza stanja - Demografske mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2023. godini. Analiza stanja pruža dublji uvid u provedene demografske mjere, identificira trendove i potrebe u svakoj pojedinoj jedinici lokalne i regionalne samouprave. Temeljem ove analize, mogu se prepoznati prioritetna područja i potencijalne prilike za unaprjeđenje demografskih politika i programa na lokalnoj razini.


Mjere i aktivnosti koje općine, gradovi i županije provode, a predmet su Analize stanja, obuhvaćaju sljedeća područja:
  • Novčane potpore za djecu
  • Predškolski odgoj i obrazovanje
  • Obrazovanje i zdravstvo
  • Stambeno zbrinjavanje
  • Ostale informacije

Središnji državni ured za demografiju i mlade, kao i do sada, nastavit će pružati transparentne, cjelovite i dostupne podatke koji će služiti kao temelj za ciljano planiranje mjera u području javnih, obiteljskih i drugih politika koje su od vitalnog interesa za Republiku Hrvatsku.
 
Zahvaljujemo svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na svim do sada prikupljenim informacijama o mjerama s demografskim učinkom. 

U slučaju nadopuna i dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na e-adresu: demografskemjere@demografijaimladi.hrDemografske mjere JLP(R)S 2023. 

Demografske mjere JLP(R)S 2022.

Demografske mjere JLP(R)S 2021.

Demografske mjere JLP(R)S 2020.