Demografija i podrška roditeljstvu

Slika /Direktorij 1/djeca.jpg
Republika Hrvatska suočena je s dugotrajnim procesom negativnih demografskih kretanja. Oni se iskazuju u više segmenata, prije svega padu nataliteta, starenju populacije i iseljavanjem stanovništva iz Republike Hrvatske.

Službeni podaci o broju iseljenih osoba  nepotpuni su i potrebna su istraživanja koja će pružiti uvid u točan broj i strukturu osoba koje se odseljavaju, planiraju odseliti te onih koji donose odluku ostati u Hrvatskoj, te ključnih razloga za iseljavanje i ostanak građana u Republici Hrvatskoj. Na temelju takvih podataka može se planirati ciljane i efikasne  mjere koje bi olakšale ostanak i povratak građana u Republiku Hrvatsku. 
Kako bi se osigurali uvjeti za ostanak građana u Hrvatskoj te povratak osoba koje su se iselile u prethodnom razdoblju osim rada na gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, planira se donošenje demografskih populacijskih mjera.
 
Osnovni preduvjet u provođenju mjera populacijske politike jest suradnja i aktivna uključenost svih resora s obzirom na područja djelovanja, nadležnosti institucija i ministarstava i aktivnosti kojima se želi potaknuti demografska revitalizacija Republike Hrvatske. Sektor za demografski razvoj, uz izradu i predlaganje mjera populacijske politike, vidi svoju važnu ulogu u koordiniranju predloženih mjera i aktivnosti.