Središnji državni ured za demografiju i mlade u suradnji s UNICEF Hrvatska na projektu Poslodavac prijatelj obitelji

Slika /Fotografije 3/1920x1080.jpg

Priznanje "Poslodavac prijatelj obitelji"  u 2021. godini dodijelit će se poslodavcima koji imaju najkvalitetnija rješenja u postizanju prijateljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima, a u svrhu promicanja obiteljskih vrijednosti i unaprjeđenja uvjeta obiteljskog života te senzibiliziranja kako poslodavaca, tako i šire javnosti o važnosti istih.


Objava natječajnog postupka za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji" u 2021. godini.

Novost ovogodišnjeg natječaja je suradnja Središnjeg državnog ureda za demografiju s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku koja je rezultirala doradom koncepta i metodologije upitnika natječaja „Poslodavac prijatelj obitelji”, kako bi se stekao sveobuhvatniji uvid u poslovne prakse koje podržavaju obiteljski život zaposlenika i još snažnije istaknula perspektiva dječjih prava.

 Na temelju UNICEF-ovih alata i smjernica iz područja politika prilagođenih djeci i obitelji, kreiran je upitnik koji je organiziran na temelju različitih tematskih cjelina (spolna ravnopravnost i organizacijska kultura; provedba politika i praksi; praćenje učinka) koje identificiraju snage i dobre prakse poduzeća kao i područja koja je potrebno unaprijediti. Osim revizije koncepta upitnika, UNICEF je u suradnji s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj sudjelovao u unaprjeđenju metodologije na temelju koje se dodjeljuju nagrade najboljim poduzećima.

Online upitnik

“Iznimno smo ponosni što je Središnji državni ured za demografiju i mlade prepoznao UNICEF kao partnera koji može dati doprinos promicanju politika prilagođenih djeci i obitelji u poslovnoj zajednici. Kroz ovu suradnju, naš je cilj osvijestiti poduzeća da politike i prakse poslovanja po mjeri obitelji mogu imati višestruke pozitivne učinke na djecu, kao i na poslovanje. Nadamo se da će naš doprinos razvoju koncepta i metodologije anketnog upitnika ‘Poslodavac prijatelj obitelji‘ pomoći poduzećima da osvijeste te prednosti, svoje snage i prostore za napredak, a sve na dobrobit djece i obitelji te da će se u velikom broju odazvati natječaju”, izjavila je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

"Unicef Hrvatska vrijedan je partner koji u svom dugogodišnjem fokusu djelovanja ima djecu i obitelji. U suradnji s Unicefom Hrvatska ovogodišnji natječajni upitnik unaprijeđen je na način da identificira snage i dobre prakse poduzeća, ali i područja u koja je potrebno ulagati dodatni trud.  Protekle tri godine poslodavci su prepoznali vrijednost priznanja Poslodavac prijatelj obitelji te se nadamo da će zahvaljujući ovoj suradnji interes za prijave na natječaj ove godine biti još veći. Jednako važan akter u svakoj obiteljskoj politici, ali i demografskom oporavku je osvješten poslodavac koji prepoznaje društvenu korist ulažući u djecu, mlade i obitelji", poručila je državna tajnica Željka Josić.