Središnji državni ured za demografiju i mlade produljuje rok za prijavu na natječaj za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji" u 2023. godini do 15. siječnja 2024. godine.

Slika /Direktorij 2/Slike od 111.23/Poslodavac prijatelj obitelji.jpg
Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća - trgovačka društva upisana u Sudski registar i obrti upisani u Obrtni registar Republike Hrvatske.

Prijava će se smatrati potpunom kada prijavitelj, uz ispunjeni mrežni upitnik koji se nalazi na poveznici https://mdu.gov.hr/demografija-5636/poslodavac-prijatelj-obitelji-5667/5667 zaključno s 15. siječnja 2024. godine dostavi Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga (ne stariju od 15 dana od dana prijave tj. ispunjavanja mrežnog upitnika) te potpisanu i ovjerenu Izjavu o istinitosti podataka navedenih u mrežnom upitniku od strane odgovorne osobe na adresu elektroničke pošte poslodavac@demografijaimladi.hr
 

Odluka o produljenju roka za prijavu na natječaj „Poslodavac prijatelj obitelji“ u 2023. godini nalazi se ovdje.
 

Više informacija na: poslodavac@demografijaimladi.hr.

Pisane vijesti