Izvješća

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/graph-3068300_1920.jpg
Republika Hrvatska suočena je s dugotrajnim procesom negativnih demografskih kretanja. Oni se iskazuju u više segmenata, prije svega padu nataliteta, starenju populacije i iseljavanjem stanovništva iz Republike Hrvatske.

Poboljšanjem materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima te unaprjeđenjem usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osigurava se ravnomjeran razvoj te ublažavanje postojećih regionalnih nejednakosti. Ujedno se pomaže roditeljima u njihovom svakodnevnom angažmanu i obavezama koje iziskuje tržište rada te stvaraju preduvjeti za ostanak obitelji u zajednici.
  
Ulaganje u djecu, temelj našeg društva, ulaganje je u rast i razvoj zemlje.  Izdvajanje sredstava usmjerenih na djecu i za potrebe djece na svim razinama i u svim područjima trajno je opredjeljenje hrvatskog društva. 
Uvid u projekte koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, informacije o Dječjem proračunu za trogodišnje razdoblje, demografske mjere na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini, te, među ostalim, i demografski pojmovnik, obznanjeni su u preglednoj aplikaciji. Na vizualno zanimljiv način, istaknut je i pregled podataka Državnog zavoda za statistiku o demografskim kretanjima u 2018. godini na razini Hrvatske. 

Izvještaji su u početnoj fazi te će se redovito nadopunjavati s podacima i izvješćima novih programskih i projektnih  aktivnosti kojima nastojimo  odgovoriti na demografske izazove našega društva.
 
Aplikaciji pristupate na sljedećoj poveznici: Demografija - Izvješća

 
Dječji proračun
Projekti- dječji vrtići
Demografske mjere JL(R)PS