Kvaliteta života Europljana

Slika /Fotografije 3/Kvaliteta zivota_eurostat2.png

Interaktivni alat za vizualizaciju podataka "Kvaliteta života" pruža vam uvid u razne aspekte kvalitete života. Istražite kakvi su materijalni uvjeti života u pojedinoj zemlji EU ili pak usporedite opće zadovoljstvo životom u RH s nekom od zemalja EU te općenito saznajte više o blagostanju Europljana!

Više na:

Saznajte više o blagostanju Europljana.