Javni pozivi iz područja mladih

Obavijest o produženju roka za prijavu na  Javni poziv za isticanje kandidata  za članove i zamjenike članova  Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske  iz reda udruga mladih i za mlade​

Odluke o dodjeli nagrade Hrvatska očima mladih u 2023. godini

Obavijest o produženju roka za prijavu na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalne radne skupine za praćenje Dijaloga Europske unije s mladima

Obavijest o produženju roka za prijavu na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalne radne skupine za praćenje Dijaloga Europske unije s mladima.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu

Obavijest o produženju roka za prijavu na Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju i videozapis HRVATSKA OČIMA MLADIH u 2023. godini do 12. listopada 2023.

Obavijest o produženju roka za prijavu na Javni poziv za izbor primjera dobre prakse rada općinskog, gradskog i županijskog savjeta mladih

Obavijest o produženju roka za prijavu na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalne radne skupine za praćenje Dijaloga Europske unije s mladima

Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju i videozapis HRVATSKA OČIMA MLADIH u 2023. godini

Obrasci za izvještaje za projekte udruga usmjerenih mladima za 2022. godinu

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalne radne skupine za praćenje dijaloga Europske unije s mladima

Odluka o rezultatima javnog poziva za odabir logotipa savjeta mladih 

Javni poziv za izbor primjera dobre prakse rada općinskog, gradskog i županijskog savjeta mladih

Poziv za izradu logotipa Savjeta mladih 06.02.2023.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Pozivu za prijavu projekata udruga usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu 

Privremena lista odabranih projekta prijavljenih na Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih mladima za za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju i videozapis HRVATSKA OČIMA MLADIH u 2022. godini

Javni poziv za prijavu kandidata za izbor hrvatskog mladog delegata pri organizaciji Ujedinjenih naroda (Croatian Youth Delegate to The United Nations) 

Obrasci za izvještaje za projekte usmjerene mladima u 2021. godini

Privremena lista odabranih projekata prijavljenih na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu

Odluka o dodjeli nagrade za fotografiju „HRVATSKA OČIMA MLADIH“ za 2021. godinu

EK: Poziv za prijavu na natječaj za odabir članova podgrupe Stručne skupine za rad s mladim

Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju Hrvatska očima mladih u 2021. godini

Javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za mlade iz reda udruga mladih i za mlade

Objavljeni rezultati Javnog poziva za prijavu kandidata za nositelja projekta „Dijalog Europske unije s mladima"

Javni poziv za prijavu kandidata za nositelja projekta Dijalog Europske unije s mladima

Obavijest o produljenju roka za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini

Javni poziv za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima

Obavijest o poništenju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima

Obavijest o produljenju roka za podnošenje prijedloga kandidata za člana i zamjenika člana Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima iz reda udruga mladih i za mlade

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana i zamjenika člana Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade