Konferencija o budućnosti Europe

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/BuducnostEU_20210416PHT02213_original.jpg

Pokrenuta je internetska platforma za Konferenciju o budućnosti Europe Future.europa.eu na kojoj će građani EU u obliku komentara moći iznositi svoje poglede na EU, predlagati promjene, iznositi ideje i mišljenja, raspravljati.

Platforma je zamišljena kao nov oblik participacije građana u političkim odlukama koje se tiču cijele Europe, a tako prikupljena mišljenja, iskoristit će se u kreiranju politika i određivanju budućeg smjera EU-a.  

 Platforma je dostupna na 24 jezika.

Može joj se pristupiti na: futureu.europa.eu