Mladi i EU

Slika /Direktorij 1/EU-YOUTH-2-1920x1227.jpg
Podržava se aktivnije uključivanje mladih u politički i društveni život kako u Hrvatskoj tako i na razini Europske unije.

Stoga su prepoznate njihove ambicije za sudjelovanje u kreiranju europskih javnih politika.

Tako značajan broj mladih iz Hrvatske aktivno sudjeluje u kreiranju europskih dokumenata, poput Europskih ciljeva za mlade te smjernice Europske strategije za mlade. Tim se dokumentima mladima želi dati prilika da postanu aktivni građani Europske unije te kojim se doprinosi iskorjenjivanju siromaštva i diskriminacije među mladima.