Natječaji i javni pozivi iz područja mladih

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu

Odluka o dodjeli nagrade za fotografiju „HRVATSKA OČIMA MLADIH“ za 2021. godinu

EK: Poziv za prijavu na natječaj za odabir članova podgrupe Stručne skupine za rad s mladim

Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju Hrvatska očima mladih u 2021. godini

Javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za mlade iz reda udruga mladih i za mlade

Objavljeni rezultati Javnog poziva za prijavu kandidata za nositelja projekta „Dijalog Europske unije s mladima"

Javni poziv za prijavu kandidata za nositelja projekta Dijalog Europske unije s mladima

Obavijest o produljenju roka za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini

Javni poziv za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima

Obavijest o poništenju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima

Obavijest o produljenju roka za podnošenje prijedloga kandidata za člana i zamjenika člana Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima iz reda udruga mladih i za mlade

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana i zamjenika člana Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade