Preporuke Vijeća EU o mobilnosti mladih volontera u EU

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/EU_flags_young_people_CREDITDenisFilm_Shutterstock-800x600.jpg
Europska komisija je 28. travnja 2021. otvorila javno savjetovanje o nacrtu revizije Preporuke Vijeća EU-a o mobilnosti mladih volontera u EU-u, koji se očekuje ''na stolu'' radne skupine za mlade u trećem tromjesečju 2021.
 
U ovom trenutku i dalje je aktualna Preporuka iz 2008. Naime, EK smatra kako su potrebe mladih volontera i organizacija civilnog društva adresirane u Preporuci iz 2008. i dalje relevantne, no cijeli proces bi mogao biti ambiciozniji i bolje povezan s postojećim instrumentima financiranja EU-a, te također ističe kako i organizacije mladih smatraju kako trenutna Preporuka nije dovoljno ambiciozna u pogledu opsega i ciljevima.
 
Revizija koju je predvidjela Komisija imala bi za cilj prevladati odnosno izbjeći administrativne prepreke, posebno za mlade koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima i imaju drugačiji pravni status u kontekstu prekograničnih aktivnosti, koji sa sobom nosi rizik gubitka prava na različite socijalne beneficije ili pak uskraćivanja priznavanja vještina koje su stekli volontiranjem. Ažuriranjem preporuke također bi se nastojalo oblikovati zajedničko razumijevanje koncepta ''solidarnosti'', kako bi se omogućio što skladniji pristup prilikom dizajniranja projekata koji uključuju organizacije civilnog društva iz različitih europskih zemalja.
 
Javno savjetovanje otvoreno je do 21. srpnja., a više informacija potražite na https://bit.ly/3vr3cI9