Planovi i izvješća

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/success-1093889_640.jpg
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Članka 5. - tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati - stavak 7) podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.
 
Provedbeni programi
Godišnji planovi
Financijski planovi
Financijski izvještaji
Informacija o trošenju sredstava

Sukladno čl. 144. st. 10. - 12. Zakona o proračunu, JLP(R)S, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive.

Ministar financija donio je Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama JLP(S)R te proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Narodne novine br. 59/2023.

Izvješća