Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slika /Fotografije/businessman-2606502_1920.jpg

 

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.


Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13) propisano je da su tijela javne vlasti dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti.

Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 85/15), kroz odredbe Članka 11., uspostavljen je zakonodavni okvir za korištenje sustava "e-Savjetovanja".


 
  • IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I ISPLATI NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME KORIŠTENJA PRAVA ZAPOSLENOG ILI SAMOZPOSLENOG RODITELJA DJETETA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I ISPLATI NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME KORIŠTENJA PRAVA ZAPOSLENOG ILI SAMOZPOSLENOG RODITELJA DJETETA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.


Izvješće je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26389.

 
 
  • Savjetovanje o Pravilniku o načinu obračunavanja i isplati novčane naknade za vrijeme korištenja prava zaposlenog ili samozaposlenog roditelja djeteta s teškoćama u razvoju na rad s polovicom punog radnog vremena

Središnji državni ured za demografiju i mlade otvara savjetovanje o Nacrtu pravilnika o načinu obračunavanja i isplati novčane naknade za vrijeme korištenja prava zaposlenog ili samozaposlenog roditelja djeteta s teškoćama u razvoju na rad s polovicom punog radnog vremena na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.

Savjetovanje je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26389

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 9. veljače 2024. do 10. ožujka 2024. godine.“

 
  • IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINKA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINKA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.

Izvješće je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=25389
 
  • IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.

Izvješće je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=25370.
 
  • SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINKA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Središnji državni ured za demografiju i mlade otvara savjetovanje o Savjetovanje o Obrascu iskaza o procjeni učinka nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.

Savjetovanje je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25389

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 19. listopada do 19. studenoga 2023. godine.
 
  • SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA O KORISNICIMA PRAVA NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE
Središnji državni ured za demografiju i mlade otvara savjetovanje o Savjetovanje o Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.

Savjetovanje je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25384

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 18. listopada do 17. studenoga 2023. godine.“
 
  • SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OSTVARIVANJU PRAVA NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE
Središnji državni ured za demografiju i mlade otvara savjetovanje o Savjetovanje o Pravilniku o sadržaju i načinu podnošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.


Savjetovanje je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25382

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 18. listopada do 17. studenoga 2023. godine.“
 
  • SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade otvara savjetovanje o Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.

Savjetovanje je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25370

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 17. listopada do 16. studenoga 2023. godine.“

 
  • SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA DEMOGRAFIJU I MLADE ZA 2023. GODINU

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA DEMOGRAFIJU I MLADE ZA 2023. GODINU na Središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.

 

Izvješće je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScree
 

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je Odluku o imenovanju koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i zamjenika koji je dostupan i u dokumentima desno. 

Koordinator savjetovanja sa zainteresiranom javnošću: Ivana Ištuk, e-mail: ivana.istuk@demografijaimladi.hr
Zamjenik koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću: Irena Vočanec, e-mail: irena.vocanec@demografijaimladi.hr