Informiraj se

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/social-media-5187243_1920.png
Mladima je nužna primjerena razina informiranosti o njihovim pravima i mogućnostima, te o programima i uslugama koje im se nude. Tu je prije svega riječ o školskim i izvanškolskim aktivnostima, posebnim i dopunskim oblicima obrazovanja, neformalnom obrazovanju, angažiranju na pojedinim projektima, stipendiranju, zapošljavanju i razvoju karijere, socijalnom, zdravstvenom i dopunskom osiguranju, pravnoj zaštiti, financiranju stanovanju, dobrovoljnom radu, sportskim i kulturnim aktivnostima, duhovnosti, pomoći u kriznim stanjima, mobilnosti, omladinskom turizmu i drugom.

Mladi su razmjerno slabo informirani o institucijama i dokumentima politike prema mladima (npr. Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske, Nacionalni program za mlade), iz čega proizlazi potreba promicanja institucija i dokumenata politike prema mladima među populacijom na koju se ta politika odnosi.

Jedan od načina na koji se može prići rješavanju problema informiranosti mladih jest osnivanje tzv. info-centara. Postojanje info-centara bitno utječe na razinu informiranosti mladih i stupanj njihova društvenoga djelovanja. Od 2006. godine počeli su se osnivati takvi centri u okviru provedbe jedne od mjera Nacionalnog programa djelovanja za mlade (četiri regionalna info-centra: u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku).

S ciljem razvoja sustava organiziranog informiranja i savjetovanja mladih u Hrvatskoj, regionalni informativni centri za mlade preuzimaju razvojnu ulogu uz podršku Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, te u suradnji s Europskom agencijom za informiranje i savjetovanje mladih. Lokalni informativni centri za mlade usmjereni su na manja lokalna područja i u svom radu vezani su za regionalne informativne centre za mlade (Informativni centri za razvoj sustava informiranja i savjetovanja mladih) koji im pružaju podršku u svakodnevnom radu te daju smjernice za budući razvoj i širenje.

Jednu od ključnih uloga pritom imaju klubovi za mlade. Oni mogu biti inkubatori ideja i inicijativa jer tamo se, ako postoje materijalni uvjeti, mogu organizirati i provoditi različite aktivnosti: kulturne, medijske, sportske, socijalno-volonterske, društveno-političke i dr. Koncept klubova za mlade – kao autonomnih prostora koje vode mladi za mlade –valja gledati kao početak aktivnog građanstva. Takvi prostori su, općenito gledajući, prilika za samoorganiziranje mladih, izgradnju vlastitih punktova, mreža i struktura, a konkretnije, oni su garancija da će se, uz odgovarajuću potporu, koncipirati i prakticirati različiti programi i projekti mladih i za mlade, usmjereni na njihovo socijalno aktiviranje.

Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) pružaju sve informacije o mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja u Hrvatskoj i inozemstvu, omogućuju samostalno pretraživanje objavljenih natječaja za posao, kao i korištenje različitih on-line alata.

U mjestima gdje CISOK centri (još) nisu uspostavljeni, njihovu ulogu u odnosu na NEET skupinu imat će Centri za mlade. Unutar HZZ-a također su uspostavljeni Centri za informiranje i profesionalno savjetovanje (CIPS) koji pružaju potrebne informacije o mogućnostima zaposlenja, stanju na tržištu rada, slobodnim radnim mjestima, zanimanjima i mogućnostima obrazovanja.
 
Nadalje, u travnju 2012. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisivanjem Europske povelje o informiranju mladih obvezalo se slijediti načela i smjernice za rad na općem informiranju mladih te jamčiti pravo mladih na informacije.

Postignuti su određeni pozitivni pomaci kad je riječ o informiranju mladih, no i dalje postoji potreba za daljnjim razvojem i širenjem te aktivnosti. Osobito se to odnosi na mlade osobe koje su ranije ispale iz sustava obrazovanja, mlade koji su završili školovanje i time imaju manje prilika doći do relevantnih i njima zanimljivih i korisnih informacija, te mlade iz ruralnih i slabije razvijenih područja Republike Hrvatske, s obzirom da su prethodno navedeni načini informiranja namijenjeni i/ili dostupni uglavnom urbanoj mladoj populaciji unutar sustava obrazovanja.