Nacionalni program za mlade

Slika /Direktorij 2/Slike od 13.2024/NPM naslovna.png
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2023. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025.


Nacionalni program za mlade za razdoblje 2023. do 2025.


Nacionalni program za mlade za razdoblje 2023. do 2025. predstavlja kratkoročni provedbeni strateški dokument vrlo visoke razine fokusiranosti i operativnosti, odnosno krovni dokument kojim se usmjerava politike za mlade.

Nacionalni program za mlade sadrži 6 prioritetnih područja s 28 mjera čija vrijednost doseže gotovo 8 milijuna eura.

Prioritetna područja Nacionalnog programa za mlade 
  • Rad s mladima
  • Participacija mladih u društvu
  • Obrazovanje mladih
  • Mladi i Europska unija
  • Mladi u ruralnim područjima te
  • Zdravlje i kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa
 
Prioritetna područja Nacionalnog programa za mlade usklađena su s ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., Programom Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024., kao i s načelima i smjernicama Strategije EU-a za mlade (2019.-2027.) Ujedno, pojedine mjere ostvarit će se i realizacijom reformi i ulaganja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a u obzir su uzeti i Europski ciljevi za mlade, koji su dio same Strategije EU-a za mlade (2019.-2027.)  i obuhvaćaju jedanaest tema od značaja za mlade prepoznate od samih mladih na europskoj razini.

Vizija i misija Nacionalnog programa za mlade

Mladi u Hrvatskoj osnaženi su za nošenje s izazovima suvremenog društva, za aktivno i odgovorno sudjelovanje u njegovom razvoju te razvijanje njihovih potencijala za samoostvarenje i sudjelovanje u društvenim aktivnostima.

Vođeni vizijom za mlade, svi ključni dionici u društvu djelovat će ciljano kako bi se mladima u Hrvatskoj osiguralo okruženje u kojemu se provodi kvalitetan rad s mladima i uključuje ih se u aktivnosti kojima se jača njihova snaga promjene u društvu i društvenu participaciju.


Dokumenti: 

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Izvješće za 2017. godinu

Izvješće za 2016. godinu

Izvješće za 2015. godinu

Izvješće za 2014. godinu